UNO · UNOs formål

UNOs formål

UNO har til formål at arbejde for at den enkelte

  • bliver opbygget og bevaret i troen på Jesus
  • ser sig selv som et værdifuldt og Guds skabt menneske
  • oplever sig selv som en værdifuld del af det kristne fællesskab

UNO ønsker 

  • at tilbyde et åbent og favnende fællesskab, hvor man kan dele tro og liv med andre i samme livssituation.
  • at tilstræbe at alle UNO arrangementer har et åndeligt indhold, så der peges hen på Kristus, som vi alle har brug for, uanset livsvilkår. 
  • at være opmærksom på UNO’ere som ikke er med i et kristent fællesskab i hverdagen – og opmuntre til at den enkelte finder ind i/tilbage i et menighedsfællesskab/IM hvor de bor.